Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Written in the Flesh: A crash course in David Cronenberg

Survey of recurring themes in Cronenberg's work through "A History of Violence."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου